Nix telefon mobiltelefon

Posted on September 27, 2017 in Uncategorized

Ring 02… om du vill spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, . CachadLiknandeNIX-Telefon är ett spärregister där du som privatperson kan spärra din telefon (oavsett teknik) för oönskade samtal i marknadsförings-, försäljnings- och . Allt fler svenskar använder mobiltelefoner istället för fast telefoni i hemmet och Föreningen NIX-Telefon har därför beslutat att spärregistret NIX . Spärrtjänsten NIX-Telefon omfattar nu för första gången mer än tre miljoner telefonabonnemang. Drygt hälften av de spärrade numren hör till mobiltelefoner. Nu öppnas det så kallade NIX-registret upp även för mobiltelefoner vilket innebär att.

NIX-Telefon drivs av en ideell förening med samma namn och har 10.

NIX-Telefon, även kallat Nix-registret eller NIX, är ett privatägt svenskt register i vilket. I juni 20infördes möjligheten att även spärra mobiltelefoner. Konsumentverket bryter med NIX-telefon. Undantag göra att många som Nix-anmält sitt telefonnummer ändå får . Spärregistret NIX, som spärrar fasta telefoner mot telefonförsäljare, utökas nu till att även omfatta mobiltelefoner.

Numret till Nix-Telefon för att spärra telefonnummer, all telefoni:. Om du stör dig på telefonförsäljare har Nix-registret länge varit ett bra, om än inte fullständigt, alternativ. Nix-register införs för mobiltelefonen . Nu går det att anmäla sitt mobilnummer till Nix-registret.

Redan i dag står det i branschorganisationernas regler att man inte ska ringa mobiltelefoner. Nix vill inte skilja ut vanliga telefonnummer från mobilnummer, därför . Konsumentverket och branschföreningen Nix Telefon har nu efter tio. Lagar och regler för reklam via radio, tv, tidningar och telefon. Vill du inte bli uppringd av telefonförsäljare kan du använda dig av NIX Telefon.

Både fast telefon och mobiltelefon går att spärra via NIX. NIX-Telefon startades på initiativ från bland annat Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm, år 19och drivs av den . Spärregistret NIX-Telefon har så många luckor och undantag att tjänsten inte ger ett fullgott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Om du inte vill bli uppringd av telefonförsäljare kan du använda dig av NIX-telefon för att spärra både din mobiltelefon och hemtelefon.

Ringer trots att jag har NIX-telefon på mobilen. Gilla och dela vår info om Ringer trots att jag har NIX-telefon på mobilen. Jobbigt med oönskade säljsamtal i mobilen? Men nu har Föreningen NIX-Telefon öppnat möjligheten för privatpersoner att spärra även .

Comments are closed.